Oncologische diëtetiek

Nieuwe opstart ONCO-FIT in april 2021

Oncorevalidatieprogramma.pdf

Bij kanker en de behandeling ervan, wordt er veel van ons lichaam gevraagd. Een goede voedingstoestand is dan nog belangrijker dan ooit tevoren.  Nog al te vaak wordt het belang van voeding bij kanker onderschat.

Een dieet of aangepaste voeding maakt geen deel uit van de behandeling op zich. Het draagt dus niet rechtstreeks bij tot genezing. Wel is voeding een belangrijk aspect in de ondersteuning van de kankerbehandeling. 

De kankerbehandeling of de kanker zelf maakt het vaak moeilijk om goed te blijven eten. Je hebt als patiënt op dat moment net extra energie - dus voedingsstoffen - nodig. Als oncologisch diëtist breng ik jouw voedingstoestand nauwgezet in kaart en help ik jou om die te behouden of te verbeteren. Daarnaast bekijken we je klachten die eten moeilijk maken. Verminderde eetlust, smaakveranderingen, misselijkheid en vermoeidheid, … ze doen je allemaal minder eten. Samen vinden we oplossingen om dit te verhelpen.

Ook na de behandeling is een aangepast dieet aangeraden. Het helpt je om goed te herstellen. De ziekte én de behandeling hebben immers veel van jou gevraagd, op alle vlakken. Je lichaam heeft dus wellicht extra voedingsstoffen nodig. Voedingssupplementen zijn daarvoor niet altijd de beste keuze.

Na je herstel is het belangrijk om uitgebalanceerde voeding te blijven gebruiken, om je kans op herval te minimaliseren. Daarbij is het belangrijk om de aanbevelingen van het Wereld Kankeronderzoeksfonds (WKOF) zo goed mogelijk te volgen. Ook hier kan ik je helpen om die richtlijnen te vertalen naar voedingsadviezen op jouw maat.

De Stichting tegen Kanker geeft al veel goede tips en advies. Samen zoeken we uit wat helpt bij jou en hoe je dit kan toepassen in de praktijk.
https://www.kanker.be/patientenhulp/voeding-bij-en-na-kanker