Oncologische diëtetiek

Bij kanker en de behandeling ervan, wordt er veel van ons lichaam gevraagd. Een goede voedingstoestand is dan nog belangrijker dan ooit tevoren.  Nog al te vaak wordt het belang van voeding bij kanker onderschat.

Een dieet of aangepaste voeding maakt geen deel uit van de behandeling op zich. Het draagt dus niet rechtstreeks bij tot genezing. Wel is voeding een belangrijk aspect in de ondersteuning van de kankerbehandeling. 

De kankerbehandeling of de kanker zelf maakt het vaak moeilijk om goed te blijven eten. Je hebt als patiënt op dat moment net extra energie - dus voedingstoffen - nodig. Als oncologisch diëtist breng ik jouw voedingstoestand nauwgezet in kaart en help ik jou om die te behouden of te verbeteren. Daarnaast bekijken we je klachten die eten moeilijk maken. Verminderde eetlust, smaakveranderingen, misselijkheid en vermoeidheid, ... ze doen je allemaal minder eten. Samen vinden we oplossingen om dit te verhelpen.

De Stichting tegen Kanker geeft al veel goede tips en advies. Samen zoek we uit wat helpt bij jou en hoe je dit kan toepassen in de praktijk.
https://www.kanker.be/patientenhulp/voeding-bij-en-na-kanker